Projekt Klíč PDF Tisk Email

 

Projekt KLÍČ

Název projektu: Věda a technika klíčem k budoucnosti

Zkrácený název: KLÍČ

Zahájení 1.8.2012

Ukončení: 31.10.2014

Finanční prostředky: 3 785 640 Kč

Cílem projektu je podpora přírodovědného vzdělávání v tématu Člověk a příroda v oblastech fyzikální, chemické a biologické. Souběžným cílem projektu je také podpora technického vzdělávání a podpora praktické výuky v tématu Člověk a svět práce. Projekt řeší klíčové problémy spojené s popularizací těchto oborů v oblasti základního školství a klade si za cíl podpořit u žáků změnu v přístupu k přírodovědnému a technickému vzdělávání s ohledem na volbu budoucího povolání. Dalším cílem projektu je tvorba inovativních výukových materiálů a jejich ověření a využívání ve výuce. Dílčím cílem je spolupráce se středními školami v oborech truhlář, aplikovaná chemie a strojírenství a spolupráce s firmami působícími v těchto oborech. V rámci projektu budou uspořádány exkurze a přírodovědné expedice pro žáky. Projekt se orientuje také na volitelné předměty a především jejich aplikaci do praktických činností. Vybavení a zařízení piořízené k naplnění cílů projektu bude plně využíváno cílovou skupinou.

Exkurze SPŠCH, říjen 2014 

Exkurze - Mayr Melnholf Holz Paskov s.r.o. - říjen 2014

Workshop "Chemik kouzelník", říjen 2014

Mlýnská dolina, 2. a 5. ročník, květen 2014  

Exkurze do tří muzeí v Kopřivnici, květen 2014 

Dlouhé stráně 6. ročník, květen 2014 

Vagonářské muzeum Studénka, květen 2014 

Mlýnská dolina, květen 2014 

Dolní oblast Vítkovic, květen 2014 

Dlouhé Stráně, květen 2014 

Přírodovědná expedice 6. - 8. ročník, Malá Morávka, duben 2014 

Stavíme dům 

Technické muzeum Petřvald 2014 

Exkurze - Střední škola stavební a dřevozpracující, listopad 2013

Workshop "Výroba kovové ozdoby"

Střední škola stavební

Workshop "Fyzika kolem nás"

Mayr-Meinhof Paskov

Workshop "Dřevěná hračka"

Exkurze Vítkovice GEARWORKS

KOVHOKR s.r.o. Stará Ves nad O.

Exkurze SPŠ Ostrava-Vítkovice

Fyzika kolem nás

Chemik "Kouzelník"

Listopadové akce

"Stavíme auto"

Exkrze v ArcellorMittal

Workshop "Objevujeme taje fyziky"

Workshop "Mezi hrou a fyzikou"

Workshop "Chemie kolem nás"

Workshop "Kovová ozdoba"

Workshop "Výroba hlavolamu"

Workshop "Výroba plastového držáku"

Workshop "Výroba stojanu na vánoční svícen"

Střední průmyslová škola chemická

Přírodovědná expedice 7. ročník

Muzeum ve Studénce

Exkurze Technické muzeum Těšínská v Petřvaldě 

Přírodovědná expedice 7. ročník, říjen 2013 

Workshop "Výroba hlavolamu" říjen 2013 

Elektrárna Dlouhé Stráně, říjen 2013

Workshop "Chemie kolem nás", říjen 2013 

Workshop "Zajímavá chemie", říjen 2013

Workshop "Objevujeme taje fyziky", říjen 2013

Exkurze Pila Šputa, listopad 2013