Projekty

Město Ostrava

50 000,-

Výtvarná výchova

Hravé tvoření

Projekt byl realizován od dubna do října 2018. Byl zaměřen na oblast výtvarné výchovy. hlavním cílem bylo motivovat rodiče k zapojení se do aktivit MŠ, nabídnout a ukázat jim smysluplné využití volného času. V rámci tohoto projektu se uskutečnila v jednotlivých třídách workshopová odpoledne pro děti s rodiči, kde výsledkem jejich společného snažení byla spousta zajímavých výrobků, které si děti donesly na památku najít.Dále proběhly výtvarné soutěže soutěže na téma :VÍTEJ LÉTO a BARVY PODZIMU. Všichni účastníci soutěží byli odměněni věcnou cenou.

04-10/2018

Ostrava - Jih

25 000,-

Zábavné akce pro děti

Pohádkový rok v mateřské škole

 

1-12/2017

MŠMT

52 000,-

Dopravní výchova

Bezpečně na cestě

V rámci projektu MŠ zrealizuje 2 soutěžní odpolednese zaměřením na dopravní výchovu. Akce bude určená pro děti z MŠ, tak i pro děti z blízkého okolí, jejich sousedy či kamarády, a to od 2 do 7 let. Soztěže se uskuteční formou her a dětem budou moci dopomáhat také rodiče. Každý aktivní dětský účastník bude odměněn drobnou cenou. Hry budou zaměřené na bezpečnost v silničním provoze a to jak v oblasti teorie (didaktické hry, omalovánky, puzzle apod.), tak i v oblasti praxe (např. jízda zručnosti, jízda dle dopravních značek či semaforu). První soutěž proběhne v měsíci květnu a bude zaměřena na bezpečnost na cestách a při cestování. Druhá soutěž proběhne na podzim a bude zaměřena na bezpečnost při cestě do MŠ. Za poskytnutné finanční prostředky MŠ nakoupí potřebné věci nqa jednotlivé soutěžní dny (koloběžky, odrážedla, autíčka, dopravní značky, semafor, kužely, didaktické hry s dopravní tématikou apod.). Dále budou nakoupené odměny pro soutěžíci. veškeré zakoupené vybavení bude dále využívano při výchovně-vzdělávacím programu v MŠ a při pobytu dětí na zahradě MŠ.

05-10/2017

Ostrava - Jih

25 000,-

Zábavné akce pro děti a výukové programy

Pojďte s námi do pohádky

 

01-12/2016

Tato lišta slouží k tomu, aby se lidé v Evropské unii naučili bezmyšlenkovitě odklikávat cokoliv.
Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.